Referat af ordinær generalforsaming 11. juni 2018

Mellerup Højskoleforening, ordinær generalforsamling, 11. juni 2018 på Mellerup Friskole

Orientering om at formand Bjarke Houmann har trukket sig og næstformand Aage Blicher Jepsen er trådt til som formand og har indkaldt til generalforsamling med 14 dages varsel.

Referent: Hans Henrik Hjermitslev.

Stemmetællere: Holger Lund, Jens Aagaard.

  1. Valg af dirigent: Aage Blicher Jepsen
  2. Bestyrelsens beretning: Aktiviteter: 26, april 2017 generalforsamling. Bjarke Houmann har afholdt møde med formanden Lars Keld Hansen for Mellerup Fri- og Efterskoles bestyrelse. Formanden fremlagde højskoleforeningens ønsker for efterskolens bestyrelse. Beslutning 8. februar 2018: Mulighed for at leje efterskolen (ikke friskolen) til højskoleaktiviteter, men det er ikke et økonomisk rentabelt tilbud for højskoleforeningen. Højskoleforeningen skal derfor lave andre aktiviteter end kursus på efterskolen i den kommende tid. Beretningen blev godkendt. Derefter diskussion om fremtidige ideer: 1) Henvendelse til den nye formand for fri- og efterskolens bestyrelse. 2) Hvilende forening: kapitalen fryses inde en periode. 3) Oprette en folkeoplysende forening, der kan modtage tilskud fra kommunen. 4) Fortsætte højskoleforeningen med foredrag og evt. andre aktiviteter evt. i samarbejde med fx Mellerup Valgmenighed, Færgestedet, Bylauget, Landsbyklyngen. 5) Hvis fri- og efterskolen ønsker et samarbejde, er højskoleforeningen stadig indstillet på et fremtidigt samarbejde.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab: Kasserer Holger Lund fremlægger regnskabet. Overskud på 850 kr. Regnskabet blev godkendt.
  4. Fastsættelse af kontingent: Fortsat 100 kr. pr. person. Kontingent for 2018 betales på konto 5974-1062463. Husk at angive navn.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Hans Henrik Hjermitslev, Jens Aagaard, Bjarke Houmann, Mette Brask Christensen. Ikke på valg: Holger Lund, Benedicte Præstholm, Aage Blicher Jepsen, Nanna Kinch, Isak Krab Koed. Jens Aagaard, Bjarke Houmann og Mette Brask Christensen modtager ikke genvalg. Isak Krab Koed har trukket sig. Ny bestyrelse: Niels Iver Blichfeldt, Hans Henrik Hjermitslev, Holger Lund, Benedicte Præstholm, Aage Blicher Jepsen, Nanna Kinch, Niels Andersen. Suppleanter: 1. Mary Blicher Jepsen, 2. Sonja Lund.
  6. Valg af revisor: Erik Moestrup genvalgt.
  7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
  8. Evt. Kaffe og kage.

 

 

 

 

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.