Referat af generalforsamling

På foreningens ordinære generalforsamling d.28.maj var der under punktet, indkomne forslag. Ansøgning om donation vedr. tildannelse og støbning mm. af buste eller relief forestillende højskoleforstander Jens Bek, da den tidligere buste var blevet udsat for hærværk.

Forslaget var indsendt og blev præsenteret af Ellen Mønsted Larsen på vegne af Mellerup Valgmenigheds bestyrelse. Generalforsamlingens drøftelse mundede ud et forslag: Mellerup Højskoleforening opretter en sikkerhedsstillelse på kr.60.000under forudsætning at der søges fonde og donationer i videst muligt omfang.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Mellerup Højskoleforening mandag d. 17.juni kl.19,30  Præstegården ved Mellerup Valgmenighed.

Dagsorden.

1. Afstemning om forslag fremsat på generalforsamling d.28.maj. 2. eventuelt.

Mellerup d.30.maj 2019.

På bestyrelsens vegne

Aage Blicher Jepsen.

Referat ekstraordinær generalforsamling Mellerup Højskoleforening 17.juni 2019.

Dagsorden, punkt 1. der blev afholdt skriftlig afstemning.

Alle afgivne stemmer svarede JA

Forslaget hermed godkendt.

Punkt 2 : intet at bemærke.

Referent: Aage Blicher Jepsen.

Mellerup d, 18, juni 2019.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.