Generalforsamling 28. oktober 2020

På Mellerup Højskoleforenings årlige generalforsamling blev bestyrelsen valgt, så den nu består af Aage Blicher Jepsen (formand), Niels Andersen (næstformand), Holger Lund (kasserer), Mary Jepsen (sekretær) og Hans Henrik Hjermitslev.

Foreningen vil forsat benytte sine midler til at arrangere foredrag og andre kulturelle arrangementer i samarbejde med andre foreninger i Mellerup. Der er ikke aktuelle planer om, at arrangere ugekurser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. og betales til Andelskassen på 5974-1062463.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.