Generalforsamling 30. maj 2022

Mellerup Højskoleforenings bestyrelse blev genvalgt og konstituerede sig med Aage Blicher Jepsen som formand, Niels Andersen som næstformand, Holger Lund som kasserer, Mary Jepsen som sekretær og Hans Henrik Hjermitslev som menigt bestyrelsesmedlem. Ellen Mønsted Larsen blev valgt som 1. suppleant og Anne Marie Moestrup som 2.suppleant. Erik Moestrup blev genvalgt som revisor.

På grund af corona blev der ikke afholdt generalforsamling eller opkrævet kontingent i 2021. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. for 2022. Det kan indbetales i Andelskassen på konto 5974-1062463

I 2020 blev der brugt knap 60.000 kr. på renovering af mindesten for Mellerup Højskoles første forstander Jens Bek. Kassebeholdningen er nu på 175.000 kr. Midlerne vil de kommende år hovedsageligt blive benyttet til folkeoplysende arrangementer i samarbejde med andre foreninger i Mellerup. Der er ikke aktuelle planer om højskolekurser.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.