Generalforsamling 28. maj 2019, kl. 19.30

Mellerup Højskoleforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. maj 2019.kl.19,30 i præstegården ved Mellerup Valgmenighed.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag:

Der er fremsendt forslag til vedtægtsændring

  • 5.Stk 1 ændres til : Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Stk 2 ændres til : — afgår med skiftevis to og tre medlemmer.
  1.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg til bestyrelsen er: Holger Lund, Benedicte Hammer Præstholm, Aage Blicher Jepsen, Nanna Kinch.
  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt.                

 Kontingent 100 kr. betales på konto 5974-1062463. Husk at angive navn. Kan evt. betales kontant inden generalforsamlingens begyndelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.