Generalforsamling 30. maj 2022

Mellerup Højskoleforenings bestyrelse blev genvalgt og konstituerede sig med Aage Blicher Jepsen som formand, Niels Andersen som næstformand, Holger Lund som kasserer, Mary Jepsen som sekretær og Hans Henrik Hjermitslev som menigt bestyrelsesmedlem. Ellen Mønsted Larsen blev valgt som 1. suppleant og Anne Marie Moestrup som 2.suppleant. Erik Moestrup blev genvalgt som revisor.

På grund af corona blev der ikke afholdt generalforsamling eller opkrævet kontingent i 2021. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. for 2022. Det kan indbetales i Andelskassen på konto 5974-1062463

I 2020 blev der brugt knap 60.000 kr. på renovering af mindesten for Mellerup Højskoles første forstander Jens Bek. Kassebeholdningen er nu på 175.000 kr. Midlerne vil de kommende år hovedsageligt blive benyttet til folkeoplysende arrangementer i samarbejde med andre foreninger i Mellerup. Der er ikke aktuelle planer om højskolekurser.

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 30. maj 2022

Generalforsamling 28. oktober 2020

På Mellerup Højskoleforenings årlige generalforsamling blev bestyrelsen valgt, så den nu består af Aage Blicher Jepsen (formand), Niels Andersen (næstformand), Holger Lund (kasserer), Mary Jepsen (sekretær) og Hans Henrik Hjermitslev.

Foreningen vil forsat benytte sine midler til at arrangere foredrag og andre kulturelle arrangementer i samarbejde med andre foreninger i Mellerup. Der er ikke aktuelle planer om, at arrangere ugekurser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. og betales til Andelskassen på 5974-1062463.

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 28. oktober 2020

Referat af generalforsamling

På foreningens ordinære generalforsamling d.28.maj var der under punktet, indkomne forslag. Ansøgning om donation vedr. tildannelse og støbning mm. af buste eller relief forestillende højskoleforstander Jens Bek, da den tidligere buste var blevet udsat for hærværk.

Forslaget var indsendt og blev præsenteret af Ellen Mønsted Larsen på vegne af Mellerup Valgmenigheds bestyrelse. Generalforsamlingens drøftelse mundede ud et forslag: Mellerup Højskoleforening opretter en sikkerhedsstillelse på kr.60.000under forudsætning at der søges fonde og donationer i videst muligt omfang.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Mellerup Højskoleforening mandag d. 17.juni kl.19,30  Præstegården ved Mellerup Valgmenighed.

Dagsorden.

1. Afstemning om forslag fremsat på generalforsamling d.28.maj. 2. eventuelt.

Mellerup d.30.maj 2019.

På bestyrelsens vegne

Aage Blicher Jepsen.

Referat ekstraordinær generalforsamling Mellerup Højskoleforening 17.juni 2019.

Dagsorden, punkt 1. der blev afholdt skriftlig afstemning.

Alle afgivne stemmer svarede JA

Forslaget hermed godkendt.

Punkt 2 : intet at bemærke.

Referent: Aage Blicher Jepsen.

Mellerup d, 18, juni 2019.

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Referat af generalforsamling