Referat af generalforsamling

På foreningens ordinære generalforsamling d.28.maj var der under punktet, indkomne forslag. Ansøgning om donation vedr. tildannelse og støbning mm. af buste eller relief forestillende højskoleforstander Jens Bek, da den tidligere buste var blevet udsat for hærværk.

Forslaget var indsendt og blev præsenteret af Ellen Mønsted Larsen på vegne af Mellerup Valgmenigheds bestyrelse. Generalforsamlingens drøftelse mundede ud et forslag: Mellerup Højskoleforening opretter en sikkerhedsstillelse på kr.60.000under forudsætning at der søges fonde og donationer i videst muligt omfang.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Mellerup Højskoleforening mandag d. 17.juni kl.19,30  Præstegården ved Mellerup Valgmenighed.

Dagsorden.

1. Afstemning om forslag fremsat på generalforsamling d.28.maj. 2. eventuelt.

Mellerup d.30.maj 2019.

På bestyrelsens vegne

Aage Blicher Jepsen.

Referat ekstraordinær generalforsamling Mellerup Højskoleforening 17.juni 2019.

Dagsorden, punkt 1. der blev afholdt skriftlig afstemning.

Alle afgivne stemmer svarede JA

Forslaget hermed godkendt.

Punkt 2 : intet at bemærke.

Referent: Aage Blicher Jepsen.

Mellerup d, 18, juni 2019.

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Referat af generalforsamling

Generalforsamling 28. maj 2019, kl. 19.30

Mellerup Højskoleforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. maj 2019.kl.19,30 i præstegården ved Mellerup Valgmenighed.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag:

Der er fremsendt forslag til vedtægtsændring

 • 5.Stk 1 ændres til : Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Stk 2 ændres til : — afgår med skiftevis to og tre medlemmer.
 1.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg til bestyrelsen er: Holger Lund, Benedicte Hammer Præstholm, Aage Blicher Jepsen, Nanna Kinch.
 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt.                

 Kontingent 100 kr. betales på konto 5974-1062463. Husk at angive navn. Kan evt. betales kontant inden generalforsamlingens begyndelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 28. maj 2019, kl. 19.30

Referat af ordinær generalforsaming 11. juni 2018

Mellerup Højskoleforening, ordinær generalforsamling, 11. juni 2018 på Mellerup Friskole

Orientering om at formand Bjarke Houmann har trukket sig og næstformand Aage Blicher Jepsen er trådt til som formand og har indkaldt til generalforsamling med 14 dages varsel.

Referent: Hans Henrik Hjermitslev.

Stemmetællere: Holger Lund, Jens Aagaard.

 1. Valg af dirigent: Aage Blicher Jepsen
 2. Bestyrelsens beretning: Aktiviteter: 26, april 2017 generalforsamling. Bjarke Houmann har afholdt møde med formanden Lars Keld Hansen for Mellerup Fri- og Efterskoles bestyrelse. Formanden fremlagde højskoleforeningens ønsker for efterskolens bestyrelse. Beslutning 8. februar 2018: Mulighed for at leje efterskolen (ikke friskolen) til højskoleaktiviteter, men det er ikke et økonomisk rentabelt tilbud for højskoleforeningen. Højskoleforeningen skal derfor lave andre aktiviteter end kursus på efterskolen i den kommende tid. Beretningen blev godkendt. Derefter diskussion om fremtidige ideer: 1) Henvendelse til den nye formand for fri- og efterskolens bestyrelse. 2) Hvilende forening: kapitalen fryses inde en periode. 3) Oprette en folkeoplysende forening, der kan modtage tilskud fra kommunen. 4) Fortsætte højskoleforeningen med foredrag og evt. andre aktiviteter evt. i samarbejde med fx Mellerup Valgmenighed, Færgestedet, Bylauget, Landsbyklyngen. 5) Hvis fri- og efterskolen ønsker et samarbejde, er højskoleforeningen stadig indstillet på et fremtidigt samarbejde.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab: Kasserer Holger Lund fremlægger regnskabet. Overskud på 850 kr. Regnskabet blev godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent: Fortsat 100 kr. pr. person. Kontingent for 2018 betales på konto 5974-1062463. Husk at angive navn.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Hans Henrik Hjermitslev, Jens Aagaard, Bjarke Houmann, Mette Brask Christensen. Ikke på valg: Holger Lund, Benedicte Præstholm, Aage Blicher Jepsen, Nanna Kinch, Isak Krab Koed. Jens Aagaard, Bjarke Houmann og Mette Brask Christensen modtager ikke genvalg. Isak Krab Koed har trukket sig. Ny bestyrelse: Niels Iver Blichfeldt, Hans Henrik Hjermitslev, Holger Lund, Benedicte Præstholm, Aage Blicher Jepsen, Nanna Kinch, Niels Andersen. Suppleanter: 1. Mary Blicher Jepsen, 2. Sonja Lund.
 6. Valg af revisor: Erik Moestrup genvalgt.
 7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
 8. Evt. Kaffe og kage.

 

 

 

 

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Referat af ordinær generalforsaming 11. juni 2018